دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۴۲۳,۵۳۴ نفر
۹,۰۹۷ نفر
۱۲,۰۶۵ نفر
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲,۶۲۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۴ ۱   کاربر ۲۳   صفحه
۱۲/۰۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۲/۰۲ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۲/۰۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۱/۳۰ ۲   کاربر ۲۲   صفحه
۱۱/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۲۸ ۱   کاربر ۱۴   صفحه
۱۱/۲۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۲۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۲۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۱/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۲۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۱/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۹ ۲   کاربر ۱۷   صفحه
۱۱/۱۸ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۱/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۰۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۱/۰۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۵ ۱۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۰ ۰ %

ساعت ۴ تا ۵
۱ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۰ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۳ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۳ ۲۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۱ ۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۰ ۰ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱ ۱ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۰ ۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۲ ۱۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳ ۳ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۰ ۰ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۰ ۰ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۶ ۱۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۰ ۰ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۵ ۱۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۲۹,۱۶۲ ۵۵ %
DEU
DEU
۶۹,۴۱۹ ۱۷ %
ZZZ
ZZZ
۳۰,۵۸۱ ۷ %
USA
USA
۳۰,۳۴۸ ۷ %
ROM
ROM
۲۴,۵۶۲ ۶ %
CHN
CHN
۱۰,۰۹۵ ۲ %
RUS
RUS
۳,۲۳۲ ۱ %
GBR
GBR
۳,۰۲۳ ۱ %
NLD
NLD
۲,۰۱۹ ۰ %
CAN
CAN
۱,۷۱۵ ۰ %
IND
IND
۱,۴۷۹ ۰ %
PRT
PRT
۱,۴۴۹ ۰ %
KOR
KOR
۱,۳۵۶ ۰ %
DNK
DNK
۱,۲۸۲ ۰ %
AUS
AUS
۱,۲۱۷ ۰ %
FRA
FRA
۱,۱۳۸ ۰ %
UKR
UKR
۸۲۶ ۰ %
BGR
BGR
۸۱۵ ۰ %
GRC
GRC
۶۶۲ ۰ %
JPN
JPN
۶۲۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۸ ۶۷ %
Safari
Safari
۵ ۱۹ %
Firefox
Firefox
۳ ۱۱ %
Other
Other
۱ ۴ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
Mozilla
Mozilla
۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۰ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۰ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۰ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۱ ۴۸ %
Windows 7 ۸ ۳۵ %
Windows 10 ۳ ۱۳ %
Other ۱ ۴ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
Windows 8 ۰ ۰ %
XP ۰ ۰ %
Vista ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
iOS ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده